Open monumenten in Nijkerk

Lekker monumenten kijken in Nijkerk

Nijkerk mét plezier, thema Openmonumentendag 2019

Open Monumenten in Nijkerk:

Koetshuis, Spoorstraat 34

Voormalige herberg en stoeterij uit de 19e eeuw, tegenwoordig Partycentrum Koetshuis. In 1863, bij de aanleg van de spoorlijn, werd het pand ‘Hotel Spoorzicht’ met een Stations-Koffiehuis. De voormalige stallen werden later omgebouwd tot een grote feestzaal.

Nutsgebouw, Kleterstraat 16

Het gebouw waar nu administratiekantoor Van Deuveren Blankestijn (VDB) is gevestigd, is het Nutsgebouw, in 1910 gebouwd voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Mensen kwamen hier voor de Nutsbibliotheek en er werden vergaderingen, toneelvoorstellingen en feesten gehouden.

Eierhal, Molenplein 1

De tweede Nijkerkse Eierhal is gebouwd in 1927. De eerste ging in 1920 in vlammen op. De Eierhal was een centrale markthal met aansluitend ruimtes voor handelaren om eieren te verpakken. Jaarlijks werden miljoenen eieren verhandeld.

Het Atelier, Langestraat 39-41

Deze twee kleine dwarshuizen werden bewoond door de bediendes van de naastgelegen huizen en door ambachtslieden en hun gezinnen. Beide huizen stammen uit het begin van de 19e eeuw en hebben een hoog zadeldak en 15-ruitsvensters.
Extra: Festivaldi – de dropfabriek van Nijkerk – doet zelf niet mee met de open monumentendag, maar wil wel trakteren. In Het Atelier kunt u de lekkernij vinden.

Van Delenhuis, Langestraat 37

Het monumentale Patriciërshuis is gebouwd in 1707, het achterste deel is waarschijnlijk ouder. Het pand staat bekend als het Van Delenhuis, verschillende Van Delens waren ambtsjonker. De kanonslopen bij de ingang van het koetshuis zouden uit de tijd van de Spaanse overheersing stammen.

Tweede Pastorie, Catharinastraat 3

Dit pand was de Tweede Pastorie van de Grote Kerk (nummer één was De Oude Wheem). Het voorname herenhuis is gebouwd tussen 1850 en 1875. Rechts onderaan overkluist het huis de beek waaraan Nijkerk is ontstaan. In de sluitsteen staat 1754.
Extra: pianomuziek in de huiskamer
Extra: expo van schilderijen Ida Klepper.

Grote- of St. Catharinakerk, Holkerstraat 1

De nederlands-hervormde kerk is in de loop van de 13e eeuw gebouwd. De kerk was tot aan de Reformatie rooms-katholiek, en heet de Grote of St. Catharinakerk. Veel details herinneren aan de tabaksteelt. Het orgel geniet bekendheid en stamt uit 1756.
Extra: je kunt deze dag kijken bij de gewelven van de Grote Kerk (à € 2,50).
Extra: tussen 10 en 15 kun je zelf het orgel bespelen. Tussen 15 en 16 uur is er een orgelconcert.

Toren met carillon, Holkerstraat 1

De mooiste toren van Nederland is gebouwd in 1776. Een jaar later werd het prachtige carillon erin gehangen. De toren in barokstijl is bijna 60 meter hoog. Als versiering zijn tabaksbladeren verwerkt. De 18e eeuw was de Gouden Eeuw van Nijkerk.
Extra: het carillon wordt bespeeld gedurende een deel van de dag door Lydia Mussche-Zwart en Ed Kiel.

Museum, Venestraat 16

Museum Nijkerk is gehuisvest in het laatmiddeleeuwse Gasthuis. Later zat hier o.a. de Latijnse school. In 1731 vond een grootschalige restauratie plaats. Na een brand in 1977 werd het pand, een Rijksmonument, in oude luister hersteld.
Extra: expositie ‘Muziek uit Nijkerk’.
Extra: de hele dag optredens door ensembles van fanfare NSFC.

Stadsboerderij Cleijn Steenlershof, Venestraat 58/60

Stadsboerderij Cleijn Steenlershof stamt uit het einde van de 18e eeuw. In de deurpilasters staat het jaartal 1784. Het pand heeft een zadeldak met oud-hollandse pannen en is recent gerestaureerd. Nu is hier ‘De Wijnschool’ gevestigd (dewijnschool.nl).

Trouwzaal Stadhuis, Kolkstraat 27

Het oudste deel van het Nijkerkse stadhuis stamt uit 1743. In 1771 gaven de ambtsjonkers opdracht tot uitbreiding, architect Bolten tekende voor het ontwerp. In dit Rijksmonument worden huwelijken gesloten en vergadert het college van burgemeester en wethouders.

Ook leuk: Galerie Polhus, Spoorstraat 1

De galerie zal geopend zijn met de expositie ‘De zomer voorbij’ met schilderijen en fotografie. Vrij entrée en van harte aanbevolen.

Kijk ook eens op www.openmonumentendag.nl