Open monumenten in Nijkerk

Noodbestuurspost, Kolkstraat 27
Tijdens de Koude Oorlog is de uitbouw van het huidige gemeentehuis gebouwd. Bij de bouw van het stadhuis in 1976 is een kelder aangelegd van ongeveer 800 m2 groot. In deze kelder is een noodbestuurspost gebouwd. Dat is een bunker die bedoeld is voor het kunnen continueren van het lokaal bestuur bij een atoomaanval. Hier kunnen bijvoorbeeld de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris schuilen en besturen. De bunker is nu niet meer functioneel en wordt gebruikt als opslagplaats, maar het is nog wel herkenbaar als noodbestuurspost.

Grote- of St. Catharinakerk, Holkerstraat 1
De Nederlands-Hervormde kerk is in de loop van de 13e eeuw gebouwd. De kerk was tot aan de Reformatie rooms-katholiek, en heet de Grote of St. Catharinakerk. Veel details herinneren aan de tabaksteelt. Het orgel geniet bekendheid en stamt uit 1756.
Extra: orgelbespelingen en een orgelconcert van 15 tot 16 uur.

Toren en Carillon, Holkerstraat 1
Open tot 14 uur! De mooiste toren van Nederland is gebouwd in 1776. Een jaar later werd het prachtige carillon erin gehangen. De toren in barokstijl is bijna 60 meter hoog. Als versiering zijn tabaksbladeren verwerkt. De 18e eeuw was de Gouden Eeuw van Nijkerk.
Extra: bespelingen van het carillon door de beiaardiers.
Extra: om 10 uur het Open Monumentendag lied 2022.

Museum Nijkerk, Venestraat 16
Museum Nijkerk is gehuisvest in het laatmiddeleeuwse Gasthuis. Later zat hier o.a. de Latijnse school. In 1731 vond een grootschalige restauratie plaats. Na een brand in 1977 werd het pand, een Rijksmonument, in oude luister hersteld.
Extra: expositie Nijkerk en Nederlands-Indië + expositie 11 vrouwen uit de historie van Nijkerk

Huize De Brink, Brink 42
Open tot 14 uur! Huize De Brink was het woonhuis van een adellijke familie. In het Rijksarchief van Arnhem bevindt zich een kaart uit 1609, waarop een voorloper van dit gebouw al is aangegeven als “Laurens Pannecoeckhuis”. De familie Pannecoeck was van oude Gelderse adel en bekleedde hoge ambten. Het huidige huis is gebouwd rond 1800, op het hoogtepunt van de welvarende periode van Nijkerk. Bekende Nijkerks hebben hier gewoond, waaronder rond 1850 de burgemeester A.J. Baron Schimmelpennick van der Oije. In 1941 kocht de gemeente het huis aan en restaureerde in 1988. De nieuwe eigenaar moderniseerde onlangs en opende horecagelegenheid Brink42.

Begraafplaats, Frieswijkstraat 54
Deze begraafplaats ontstond in 1828 toen bepaald werd dat er niet meer in de bebouwde kom begraven mocht worden. De begraafplaats bestaat uit twee delen, namelijk een rooms-katholiek gedeelte en een algemeen gedeelte. De Algemene begraafplaats wordt gekenmerkt door de begraaftraditie van het protestantse geloof. Dit houdt in dat de graven vrij sober zijn. Dit in tegenstelling tot de Rooms-Katholieke traditie. Op het Algemene gedeelte zijn ook een aantal zerken die gemarkeerd worden door art-nouveau ornamenten. Allebei de begraafplaatsen zijn gedeeltelijk aangewezen als gemeentelijk monument.
Extra: Leendert de Boer geeft driemaal een rondleiding over de begraafplaats: om 11.00 uur, 13.30 uur en om 15.00 uur.

Groot Hennekeler, Bloemendaalseweg 2
Dit woonhuis uit de 17de of 18de eeuw ligt net buiten de stad Nijkerk. Het bestaat uit een voornaam gedeelte opgetrokken uit steen en dwars daarop een minder formeel gedeelte dat fungeerde als deel. Deze plek wordt al eeuwen bewoond. In de middeleeuwen bevond zich hier een boerderij die steeds meer versterkt en voornamer werd. De restanten van de voorgangers van het huidige huis zijn nog terug te vinden. Zo is de kelder een onderdeel geweest van de spieker die er in de middeleeuwen stond. Nu is het prachtig gerenoveerd en wordt er in het voorhuis gewoond en gewerkt en in de deel is er ruimte voor kinderopvang. Ook de bijgebouwen zijn gerenoveerd en hebben een maatschappelijke functie gekregen.

Tip:

Sportieve wandeling op historische grond: het 4000-stappenpad. Flyer bij VVV en museum of klik hier voor PDF.

Open Monumenten in Nijkerkerveen, in Driedorp, Appel en aan het water:
Open Monumenten in Hoevelaken:
Kijk ook eens op www.openmonumentendag.nl