Open monumenten in Nijkerk

Mien huus is joe huus, thema Openmonumentendag 2021

Open Monumenten in Nijkerk:

Het oude Stadhuis, Kolkstraat 27

Het oudste deel van het stadhuis stamt uit 1743. In 1771 gaven de ambtsjonkers opdracht tot uitbreiding. Architect Bolten tekende voor het ontwerp. In dit Rijksmonument worden huwelijken gesloten en vergadert het college van burgemeester en wethouders.

Grote Kerk, Holkerstraat 1 (tot 13.00 uur)

De Nederlands-Hervormde kerk is in de loop van de 13e eeuw gebouwd. De kerk was tot aan de Reformatie rooms-katholiek, en heet de Grote of St. Catharinakerk. Veel details herinneren aan de tabaksteelt. Het orgel geniet bekendheid en stamt uit 1756. Extra: bespelingen op het orgel. Let op: alleen open tussen 10 en 13 uur!

Toren en Carillon, Holkerstraat 1 (tot 13.15 uur)

De mooiste toren van Nederland is gebouwd in 1776. Een jaar later werd het prachtige carillon erin gehangen. De toren in barokstijl is bijna 60 meter hoog. Als versiering zijn tabaksbladeren verwerkt. De 18e eeuw was de Gouden Eeuw van Nijkerk. Extra: bespelingen van het carillon door de beiaardiers. Extra: om 10 uur het Open Monumentendag lied 2021
Let op: alleen beklimming onder leiding van gids. Reserveren kan bij Henk: tel. 0625471772.

Museum Nijkerk, Venestraat 16

Museum Nijkerk is gehuisvest in het laatmiddeleeuwse Gasthuis. Later zat hier o.a. de Latijnse school. In 1731 vond een grootschalige restauratie plaats. Na een brand in 1977 werd het pand, een Rijksmonument, in oude luister hersteld.

Het Atelier, Langestraat 39

Deze twee kleine dwarshuizen werden bewoond door de bediendes van de naastgelegen huizen en door ambachtslieden en hun gezinnen. Beide huizen stammen uit het begin van de 19e eeuw en hebben een hoog zadeldak en 15-ruitsvensters.

Woningen Spoorstraat 4 en 4A

Honderd jaar geleden werd de Eben Haezerschool aan de Spoorstraat gebouwd. Het werd een school voor jongens én voor meisjes. Dominee Pop was nauw betrokken bij de school; daarom kreeg het al snel de bijnaam Poppeschool. Na de sluiting van de school is het verbouwd tot 4 woningen met respect voor het ‘monument’.

Boerderij Klein Schiphorst, Spochthoornseweg 2

Boerderij en bakhuis met een 19e eeuws voorkomen. De voorgevel heeft nog de oude vensterindeling. De achtergevel bevat deeldeuren met sluitsteen uit 1882. In de woonkamer is een prachtige schouw met tegels en borden. Ook oude geborduurde merklappen. Entree: voordeur aan de binnenplaats.

Stoomgemaal Arkemheen, Zeedijk 6

Het stoomgemaal deed dienst van 1883 tot 1983 en hield de waterstand in de polder op peil. Het is het enige stoomgemaal in West-Europa met twee werkende buitenschepraderen. De heren Van Hasselt en De Koning maakten het ontwerp. Jaarlijks bezoeken zo’n 20.000 mensen het gemaal. Extra: het bezoekerscentrum Nationaal Landschap Arkemheen is ook vrij toegankelijk.

Tip:

Sportieve wandeling op historische grond: het 4000-stappenpad. Flyer bij VVV en museum.

Tip:

Van 4-11 september is het Verbindingsfestival Nijkerk. Op Open Monumentendag kunt u genieten van twee expo’s op vele locaties. Ook in (de buurt van) open monumenten. – Foto’s van Coronaberen in de buitenlucht door Fotografe Mathilde du Sol – Expo Doorkijkjes Nijkerk door KC De Brink in etalages centrum Nijkerk en Museum Nijkerk.

Kijk ook eens op www.openmonumentendag.nl