Tijdelijke expositie

Expositie 1)  ‘De foto’s van Suijk’  

In de tijdelijke expositie ‘De foto’s van Suijk’ in Museum Nijkerk is het fotojournalistieke werk van fotograaf Suijk te zien. Gerrit Suijk nam in 1950 in Nijkerk de zaak van fotograaf Kappen over. Naast talloze portretten in de studio ging hij vaak op pad voor de Nijkerksche Courant en later voor ‘De Stad Nijkerk’, als er iets gebeurde dat vroeg om vastlegging op foto. De expositie zal te zien zijn tot en met 16 juli 2022.
In de expositie is een selectie van 350 foto’s te zien uit de loopbaan van Gerrit Suijk en van zijn schoonzoon Jan van de Bunt, die samen met dochter Anja de zaak overnam. Aan de hand van foto’s van ontwikkelingen in de binnenstad, de bouw van de uitbreidingswijken, aanpassingen voor het toenemende verkeer en van de bedrijven en industrie, krijgt de bezoeker een beeld van de ontwikkeling van Nijkerk van de jaren ’50 tot de jaren ’90. Gerrit Suijk maakte niet alleen foto’s, maar filmde ook af en toe. Zo maakte hij memorabele beelden van de bouw van de Oranjebuurt, de aanleg van de verbinding van het Van Reenenpark met de Stationsweg, de asfaltering van het Vetkamp en de sloop van panden voor de verbreding van de Oosterstraat. De films zijn onderdeel van de expositie. 

Nieuw: Spel ‘Journalisten en fotografen’ met foto’s van Suijk. T/m 16 juli 2022 te leen.

Sloop van het pand van notaris Reijers in 1952, voor de aanleg van de Frieswijkstraat.
Fotograaf: Gerrit Suijk, Nijkerk

Expositie 2) 11 vrouwen uit de historie van Nijkerk

Net als elders, kennen we in Nijkerk weinig vrouwen van vroeger. Niet zo gek, want vrouwen handelden vaak uit naam van hun echtgenoot of deden in alle bescheidenheid hun werk. het is goed om hun namen te kennen en te streven naar meer gelijkheid in de geschiedschrijving. In deze expositie die tot en met december 2022 te zien zal zijn stellen we u voor aan 11 vrouwen uit de Nijkerkse historie. Ze hebben geleefd van de 17e tot en met de 20e eeuw en hadden verschillende beroepen en achtergronden. De 11 vrouwen samen geven een gevarieerd beeld van de wijze waarop vrouwen hun sporen in de lokale geschiedenis hebben nagelaten.

Elke vrouw wordt apart uitgelicht. Haar verhaal wordt in het kort beschreven en de catalogus die iedere bezoeker te leen krijgt beschrijft nog meer dan dat. Van harte aanbevolen!