ANBI en Stichting Oud Nijkerk

Het bestuur van Stichting Oud Nijkerk bestaat uit:

 • Jan Cozijnsen, voorzitter
 • Dieter van de Castel, secretaris
 • Harm Heimensen, penningmeester
 • Don van Dasler, historisch en cultureel onderzoek/collectie
 • Sytze van der Velde, algemene zaken

Saskia van den Berg-Ebbenhorst is de conservator. Gebruik Contact voor het zenden van een e-mail.

Doelstelling

In 1968 werd Stichting Oud Nijkerk opgericht. De stichting heeft ten doel:

 • het beheren, onderhouden en uitbreiden van de collectie oudheidkundige en culturele materialen betrekking hebbend op Nijkerk en omgeving en haar (culturele) historie,
 • het initiëren en uitvoeren van projecten op dat gebied,
 • de exploitatie van het museum,
 • het behoud van cultuurhistorisch erfgoed, waaronder stadsgezichten, dorpsgezichten en gebouwen,
 • het financieel beheer van de door de stichting ontplooide activiteiten,
 • het bevorderen van de relaties met betrekking tot en de werving van donateurs, giften en subsidies,
 • het (doen) uitgeven van een tijdschrift,
 • alsmede het organiseren van met voorgaande doelen corresponderende activiteiten en exposities,
 • het samenwerken met andere organisaties met een gelijk of aanverwante doelstelling.

Dit alles teneinde de cultuurhistorische geschiedenis van Nijkerk, zo mogelijk als totaalconcept, levend te houden en toegankelijk te maken voor een breed publiek, waaronder de jeugd.

ANBI

Stichting Oud Nijkerk is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting bij de gever.

Ter inzage:
Beleidsplan 2021-2024
Jaarrekening 2019 Stichting Oud Nijkerk
Jaarverslag 2019 Stichting Oud Nijkerk
Jaarrekening 2020 Stichting Oud Nijkerk
Jaarverslag 2020 Stichting Oud Nijkerk
Jaarrekening 2021 Stichting Oud Nijkerk
Jaarverslag 2021 Stichting Oud Nijkerk
Jaarrekening 2022 Stichting Oud Nijkerk
Jaarverslag 2022 Stichting Oud Nijkerk
Jaarverslag 2023 Stichting Oud Nijkerk

Overig
KvK 32099439
IBAN NL55RABO0377874787
BTW NL815906018B01