Collectie Gelderland

 

FOTO MusNijkerk Schoolplaten2Collectie Gelderland is de digitale verzameling van het Gelderse erfgoed en de Gelderse archieven. Op collectiegelderland kunnen bezoekers inmiddels grasduinen door meer dan 661.000 collectiestukken. Musea, archieven, bibliotheken en historische verenigingen presenteren hier hun collecties, voorzien van mooie foto’s en korte gegevens. De geschiedenis van een dorp, stad of streek wordt zo aanschouwelijk. Ook kan er per thema worden gezocht. Samen vertellen de collectiestukken het verhaal van Gelderland.

Museum Nijkerk is deelnemer aan Collectie Gelderland en zal stap voor stap haar collectie digitaal ontsluiten.