De oorlog dichtbij huis

Stempel Joodse Gemeenschap

Stempel Joodse Gemeenschap

Door Herinneringscentrum Kamp Westerbork is, in samenwerking met Museum Nijkerk, het lesproject ‘De Oorlog dichtbij huis’ ontwikkeld. Het project gaat over Jodenvervolging in Nijkerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Twee Joodse kinderen uit Nijkerk staan centraal: Mozes de Liever en Karel Spanjar.
Kinderen leren aan de hand van authentieke bronnen over de geschiedenis van de Joodse Gemeenschap van Nijkerk en over de Jodenvervolging. Ze ontdekken wat er in Nijkerk is gebeurd vóór, tijdens en na de oorlog. Het lesproject is zo opgebouwd dat leerkrachten een keuze kunnen maken uit het materiaal en daarmee zelf bepalen hoeveel tijd aan het project wordt besteed.
Bij het lesproject hoort een rugzak met voorwerpen die een rol spelen in het verhaal van de Joodse kinderen. Leerlingen kunnen de rugzak met voorwerpen uitpakken en krijgen op die manier een introductie op de persoonlijke verhalen. Facultatief kan gekozen worden om onder leiding van een stadsgids een wandeling door het centrum te maken langs punten uit de Joodse geschiedenis.
 

Doelgroep: Groep 8
Tijdsduur: Lessen op school : 2 x 90 minuten.
Facultatief: bezoek aan Museum Nijkerk, bekijken film Louk de Liever en Nechamah Mayer-Hirsch met aansluitend korte wandeling langs punten uit de geschiedenis van Joods Nijkerk.
Periode: Doorlopend; de rugzak met voorwerpen is 2 weken op school
Plaats: School in combinatie met museum en korte stadswandeling.
Kosten: € 75,– huur rugzak; € 3,00 per leerling bij bezoek museum + korte stadswandeling.

Ook leuk: Nijkerk, stad vol historie, Op reis met Arend van Curler en Op avontuur met Gijsbertus Vedder.