Sponsors

We zijn veel dank verschuldigd aan de jaarlijkse donaties van Vrienden van Museum Nijkerk en onze zakelijke sponsors in het Antoniusgilde.
De giften van onze hoofdsponsors hebben het mogelijk gemaakt dat het museum nu in een prachtig rijksmonument gehuisvest is. De meesten zijn tot op de dag van vandaag actief betrokken bij de activiteiten van het museum en denken mee over de inrichting en de collectie.

Hoofdsponsors zijn:
Provincie Gelderland, Van den Tweel Groep, Touwfabriek Langman BV, VSB Fonds, Maatschappij tot ’t Nut van ’t Algemeen, Familie Van de Kuinder, Familie Van Elfrinkhof en Rotary Club Nijkerk.

PG-logo-zw-1500x535px

VDTweel_Groep

LangmanKeurmerkrgb no background

VSBfonds PAY-OFF CMYK

logoRI500x250px