Privacy

Stichting Oud Nijkerk gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens waarover de stichting beschikt en past de hierbij van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving toe: de (Europese) Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt de privacyverklaring van Stichting Oud Nijkerk hier lezen: Privacyverklaring.


Het onderstaande overzicht is een vereenvoudigde versie van het verwerkingenregister waarin de gegevensverwerking van – en naar externen zichtbaar is, evenals welke persoonsgegevens worden verzameld en wanneer dat gebeurt.